Ορθή επανάληψη 6ης πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (01/6/2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γλυφάδα, 29.5.2020

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (01.6.2020)

Γλυφάδα, 28.5.2020 Aρ. Πρωτ. 13011

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.4.2020)

    Γλυφάδα, 24.04.2020

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (24.3.2020)

Γλυφάδα, 20/03/2020 Aρ. Πρωτ. 9475

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.3.2020)

Γλυφάδα, 13/03/2020 Aρ. Πρωτ. 9133

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.2020)

Γλυφάδα, 21.2.2020 Aρ. Πρωτ. 6508

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.1.2020)

Γλυφάδα, 24.1.2020 Aρ. Πρωτ. 2662

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Ορθή επανάληψη ως προς το 5ο Θέμα

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Γλυφάδα, 19/12/2019 Aρ. Πρωτ. 41180

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Γλυφάδα, 13.12.2019 Aρ. Πρωτ. 40179

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects