18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.10.18)

Γλυφάδα, 15.10.2018Aρ. Πρωτ. 28783Αριθμός πρόσκλησης: 18 ΠΡΟΣ: Τον κ....

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.10.18)

Γλυφάδα, 11.10.2018Aρ. Πρωτ. 28541Αριθμός πρόσκλησης: 17 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο...

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (10.10.18)

Γλυφάδα, 5.10.2018Aρ. Πρωτ. 27978Αριθμός πρόσκλησης: 16 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο...

15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 26.9.2018Aρ. Πρωτ. 26911Αριθμός πρόσκλησης : 15   ΠΡΟΣ: Τον κ....

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 24.9.2018Aρ. Πρωτ. 26580Αριθμός πρόσκλησης: 14   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (24.9.18)

Γλυφάδα, 20.9.2018Aρ. Πρωτ. 26260Αριθμός πρόσκλησης : 13   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.18)

Γλυφάδα, 3.9.2018Aρ. Πρωτ. 24625Αριθμός πρόσκλησης : 12    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.18)

Γλυφάδα, 3.9.2018Aρ. Πρωτ. 24624Αριθμός Πρόσκλησης: 11     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (12.7.18)

Γλυφάδα, 7.7.2018Aρ. Πρωτ. 19703Αριθμός πρόσκλησης : 10  

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.7.18)

Γλυφάδα, 3.7.2018Aρ. Πρωτ. 19216Αριθμός πρόσκλησης : 9  

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects