Αναβολή 25ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Γλυφάδα, 27.12.2018 Αρ.Πρωτ. 38686   Προς : Τα μέλη του Δημοτικού...

25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.12.18)

Γλυφάδα, 21.12.2018Aρ. Πρωτ. 38403 Αριθμός πρόσκλησης : 25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (21.12.18)

Γλυφάδα, 17.12.2018Aρ. Πρωτ. 37712 Αριθμός πρόσκλησης : 24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.18)

Γλυφάδα, 13.12.2018Aρ. Πρωτ. 37211 Αριθμός πρόσκλησης : 23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018Aρ. Πρωτ. 34318 Αριθμός πρόσκλησης : 22 ΠΡΟΣ: Τον κ....

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Προϋπολογισμός) (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018Aρ. Πρωτ. 34317 Αριθμός πρόσκλησης : 21 ΠΡΟΣ: Τον κ....

20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018Aρ. Πρωτ. 31408 Αριθμός πρόσκλησης : 20 ΠΡΟΣ: Τον κ....

19η ειδική απολογισμού (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018Aρ. Πρωτ. 31407Αριθμός πρόσκλησης : 19 ΠΡΟΣ: Τον κ....

18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.10.18)

Γλυφάδα, 15.10.2018Aρ. Πρωτ. 28783Αριθμός πρόσκλησης: 18 ΠΡΟΣ: Τον κ....

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.10.18)

Γλυφάδα, 11.10.2018Aρ. Πρωτ. 28541Αριθμός πρόσκλησης: 17 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects