42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (30.9.2020)

Γλυφάδα, 25.9.2020Αρ.Πρωτ: 26646Αριθμός Πρόσκλησης : 42

41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.9.2020) Ορθή Επανάληψη

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.09.20)

Γλυφάδα, 10.9.2020 Αρ.Πρωτ: 24936

40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (08.09.20)

Γλυφάδα, 4/9/2020 Αρ.Πρωτ: 24271

39η Έκτακτη Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (4.9.2020)

Γλυφάδα, 1/09/2020 Αρ. Πρωτ. 23728

37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (02.9.2020)

Γλυφάδα, 28/08/2020 Αρ.Πρωτ: 23473

36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (25.8.2020)

Γλυφάδα, 25/08/2020 Αρ. Πρωτ. 22929  

35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (26.08.2020)

Δήμος Γλυφάδας, 21/08/2020 Αριθμ. Πρωτ.: 22661/2020

34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (21.08.2020)

Δήμος Γλυφάδας, 17/08/2020 Αριθμ. Πρωτ.: 22102/2020

33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.08.2020)

Γλυφάδα, 07/08/2020 Αριθμ. Πρωτ : 21387/2020

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects