Τμήμα Παιδείας

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός...

Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός...

Τμήμα Ληξιαρχείου Πολιτικών Γάμων

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του...

Τμήμα Διοικητικού

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπαλλήλους του...

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπαλλήλους του...

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται του Τμήματος Δημοτικής κατάστασης και ελέγχει τη...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects