Αγγελόπουλος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
 • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των συνεργείων.
 • Της παρακολούθησης και ωρίμανσης των τεχνικών μελετών του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Επίσης, ορίζεται να αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Βρυζίδης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Δημόσιας Υγείας και Εποπτείας ΚΥΕ

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Της εποπτείας της εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Νιτσιόπουλος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Εσόδων και Προγραμματισμού

με αρμοδιότητες:

 • Του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με έμφαση στον προγραμματισμό της δράσης της δημοτικής αρχής, της επίτευξης συνεργασιών με φορείς και ιδίως την Περιφέρεια Αττικής και της ωρίμανσης διαδικασιών για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Σκαλτσάς Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με αρμοδιότητες:

 • Του συντονισμού και της παρακολούθησης των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Του Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Ακρίβος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος πλην του Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Δορκοφίκης Περικλής - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

με αρμοδιότητες:

 • Του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Των θεμάτων αθλητισμού, του συντονισμού των δράσεων και της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, της διαχείρισης των αθλητικών χώρων και της προώθησης της συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

 

Αγγελάτος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πρασίνου

με αρμοδιότητες :

 • Του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Δήμου Σπύρος - Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας

με αρμοδιότητες :

 • Της εποπτείας, συντήρησης και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοιμητηρίων, των Παιδοτόπων και όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
 • Της εποπτείας θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects