Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημου Γλυφάδας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Αυτή τη στιγμή εκδίδονται τα εξής ψηφιακά πιστοποιητικά: 

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (Ν. 3463/2006, αρ. 279)

Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη)

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα

 

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

 1. Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet (Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Γλυφάδας δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
 2. Επιλέγετε το πλήκτρο "Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού".
 3. Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.
 4. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
 5. Επιλέγετε "Αποστολή Αίτησης".

Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα "Ολοκληρωμένα Αιτήματα".

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας "Ανοικτά Αιτήματα".


Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα), δεδομένου ότι θα ζητηθεί να το επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

Πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται με τις εξής αιτιολογίες:

 • ΔΟΥ
 • Ασφαλιστικό φορέα
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 • Δικαστική χρήση
 • Τράπεζα
 • Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές
 • Υποψηφιότητα στις Περιφερειακές Εκλογές
 • Κάθε νόμιμη χρήση

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Πιστοποιητικό Γέννησης

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα), δεδομένου ότι θα ζητηθεί να το επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

Πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται με τις εξής αιτιολογίες:

 • ΔΟΥ
 • Ασφαλιστικό φορέα
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 • Δικαστική χρήση
 • Τράπεζα
 • Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές
 • Υποψηφιότητα στις Περιφερειακές Εκλογές
 • Κάθε νόμιμη χρήση

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

 

 •    Συμβόλαιο Κτήσης όλων των ακινήτων που αιτήστε καθώς και των συνιδιοκτητών (εφόσον επιθυμείτε να αναφέρονται στην βεβαίωση)
 •    Πιστοποιητικό μεταγραφής του τίτλου κτήσης
 •    Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και εξοφλητική απόδειξη
 •    Βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο Ν.3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις αυθαίρετης δόμησης)
 •    Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο συνιδιοκτητών από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)

 

Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη)

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα και μη)

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

 • Συμβόλαιο Κτήσης όλων των ακινήτων που αιτήστε καθώς και των συνιδιοκτητών (εφόσον επιθυμείτε να αναφέρονται στην βεβαίωση μη οφειλής)
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλου κτήσης
 • Βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο Ν.3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις αυθαίρετης δόμησης)
 • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)
 • Βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) που αναφέρει την ημερομηνία διακοπής ηλεκτροδότησης (εφόσον το ακίνητο είχε ηλεκτροδοτηθεί στο παρελθόν)*.  
 • Υπεύθυνη δήλωση περί χρήση ή μη του ακινήτου (κατεβάστε παρακάτω σχετικό πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης)*. 
 • Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το taxisnet (εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται)*

 

* Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει ήδη στο δήμο, υπεύθυνη δήλωση του αρ. 5 του Ν.3345/2005, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με το αρ. 222 παρ. 2 του Ν.4555/2018 και άρ. 103 παρ. 1 του Ν.4604/2019, που περιλαμβάνει την βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και τη δήλωση περι χρήσης ή μη του ακινήτου δεν χρειάζεται να υποβάλλετε εκ νέου τα εν λόγω δικαιολογητικά.

 

 Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

 • Συμβόλαιο Κτήσης όλων των ακινήτων που αιτήστε καθώς και των συνιδιοκτητών (εφόσον επιθυμείτε να αναφέρονται στην βεβαίωση μη οφειλής)
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλου κτήσης
 • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο συνιδιοκτητών από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)
 • Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το taxisnet (εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται)

 

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects