Ενημέρωση σχετικά με ψηφιακή υπογραφή στο ΤΕΥΔ για το Συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 13983/23-4-2019 Διακήρυξη και τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects