ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ, για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» & «Υπηρεσίες Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects