Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects