ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects