ΚΑΠΠΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects