Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού υλικού και πυρανίχνευσης για την τήρηση των κανόνων βάσει των προδιαγραφών του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης λειτουργούντων δημοτικών παιδικών &βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects