Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Π/Υ 2.855.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects